નવસારી

ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ લઘુમતીમાં આવી ગઈ છે : સંજય દેસાઈ

નવસારી જીલ્લા માધ્યમિક ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા સંચાલક મંડળની સામાન્ય સભા યોજાઈ

નવસારી જીલ્લા માધ્યમિક ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા સંચાલક મંડળની વાર્ષિક સાધારણ સભા પ્રમુખ વિરેન્દ્ર ઍન. દેસાઈનાં અધ્યક્ષ સ્થાને ચીખલી મુકામે મળી હતી.
આ સભામાં મંડળનાં મંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ દેસાઈ તથા અન્ય સભ્યોનાં અવસાન થવાથી બે મિનીટ મૌન પાળી શ્રધ્ધાંજલિ અપાઈ. પ્રમુખ વિરેન્દ્ર દેસાઈઍ સભાજનોને આવકારી પ્રાસંગિક વાતો કરતાં બંધારણ સુધારા, કારાબોરીની રચના સંદર્ભે બેઠક વધારવાની દરખાસ્ત કરી. આજની સભામાં વાર્ષિક અહેવાલ હિસાબ રજૂ કરવામાં આવ્યા.
શિક્ષણ જગતનાં પ્રશ્નો બાબતે રાજય સંચાલક મંડળનાં સંજય દેસાઈઍ જણાવ્યું કે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ લઘુમતીમાં આવી ગઈ છે. તેમણે રાજય સરકાર દ્વારા ભરતી અધિકાર પર તરાપની વાત કરી, મહેકમ, ફાયર સેફટી વિશે ચર્ચા થઈ હતી. આજની સભામાં નવી કારોબારીની રચના કરાઈ. નવસારીનાં વિનોદચંદ્ર દેસાઈને ઝોનલ મંત્રી તરીકે નિમવામાં આવ્યા. તાલુકા પ્રમાણે કારોબારી સભ્યોની વરણી કરાઈ. સભ્યોઍ ચર્ચામાં ભાગ લીધો. આભાર દર્શન પ્રમુખ વિરેન્દ્ર દેસાઈ દ્વારા કરાયું.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!