નવસારી

નવસારી જીલ્લામાં સતત બીજે દિવસે કોરોના ‘શૂન્ય’ કેસ

નવસારી શહેર અને જીલ્લામાંથી સરકારી માહિતી અને આંકડાઓ પ્રમાણે કોરોના મહામારીનાં બીજા વેવની વિદાયની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. ગુરૂવારે જીલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા ૧૫૧૧ સેમ્પલો કોરોના ટેસ્ટ માટે લેવાયા હતા જે તમામનાં નેગેટીવ રિપોર્ટ આવતા ગુરૂવારે સતત બીજા દિવસે કોરોનાનો કોઈ કેસ નોંધાયો નથી. તેમજ આજે કોઈ દર્દીને રજા પણ અપાઈ નથી. તેથી આજદિન સુધીનાં પોઝીટીવ કેસોની સંખ્યા ૭૧૮૦ અને સાજા થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા ૬૯૮૫ પર સ્થિર રહેવા પામી છે. તેમજ એકટીવ કેસો માત્ર ૩ રહયા છે. જેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!