નવસારી

વાંસદાના હનુમાનબારી ગામે દેસાઇ ફાઉન્ડેશન તરફથી મહીલાઓને ઉપયોગી થતી હાઇજીન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

કોરોના મહામારી મા દેશાઇ ફાઉન્ડેશન તરફથી વાસદા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અગાઉ અનાજ કીટ નું વિતરણ ૪૫ જેટલા ગામમાં કરવામાં આવ્યું હતુ અને આજરોજ હનુમાનબારી ગામમાં મહીલાઓ ને ઉપયોગી થાય તેવી હાઇજીન કીટ નું વિતરણ કરાયું. દેસાઇ ફાઉન્ડેશન તરફ થી કોવીડ 19 હેલ્પ લાઇન નંબર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે

1800- 103-104-2 આ નંબર પર સંપર્ક કરી જરૂરી માહિતી મેળવી શકાય તે માટે આ સેવા ચાલુ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમમાં હનુમાનબારી ગામના લાભાર્થી બહેનો , દેસાઇ ફાઉન્ડેશન ની ટીમ ના સભ્યો , પ્રોગ્રામ એકઝીકયુટીવ બિજલ મિસ્ત્રી અને તાલુકા પંચાયત સભ્ય યોગેશભાઈ એ પણ હાજરી આપી હતી

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!