નવસારી

હાઇવેનો ઍંધલ ખારેલ સર્વિસ રોડ બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોને હાલાકી

ગણદેવી તાલુકાનાં ઍંધલથી પસાર થતા ને.હા.નં.૪૮ ઉપર ઍંધલ થી ખારેલ સર્વિસ રોડ ઉપર તિરાડ પડવાથી ગરનાળા આગળ રોડ બેસી જવાથી અને સર્વિસ રોડ ઉપર ખાડા પડવાથી આ સર્વિસ રોડનો પૂર્ણ પણે ઉપયોગ થાય તે પહેલા જ બિસ્માર બન્યો છે.

હાઇવેનાં ઍંધલથી ખારેલ અને ખારેલથી ઍંધલનો સર્વિસ રોડ ઉપર પડેલ તિરાડો, રોડ ઉપર ખાડા પડી જવા અને સર્વિસ રોડ ઉપર આવેલ ગરનાળા પાસે રોડ બેસી જવાને લઈને વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે. આ સર્વિસ રોડનો ઉપયોગ હજુ સો ટકા થયો નથી. કેમકે બંને બાજુ ૫૦૦ મીટરનું કામ અધૂરું છોડયું છે. તો પણ આ સર્વીસ રોડ ગરનાળા આગળ રોડ બેસી જવાને લઈને ખાસ કરીને ટુવ્હીલર ચાલકો રાત્રીનાં સમયે આ ગરનાળા આગળ પડી જવાના બનાવો બની રહ્ના છે. છતાં આ સર્વિસ રોડને રીપેર કરવાની કામગીરી ન થતા વાહનચાલકોમાં આક્રોશ ફેલાયેલો જોવા મળે છે.

આ બાબતે સર્વિસ રોડનું કામ સંભાળતા ઍજન્સીનાં વિનોદભાઈનો ફોન ઉપર સંપર્ક કરતા જણાવ્યું હતું કે આ કામ હું બે-ત્રણ દિવસ માં કરી આપવાની ખાતરી આપી છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!